marché aux bons vivants

#MARCHEAUXBONSVIVANTS

Bedankt voor uw inschrijving!

Ik ben op de hoogte van de doelstellingen van de ‘marché aux bons vivants’ en neem deel op zaterdag 2 september (17-22u) en zondag 3 september (13-19u)

Ik verklaar in orde te zijn met de voorschriften op gebied van brandveiligheid, voedselveiligheid e.a. wettelijke bepalingen (attesten verplicht bijvoegen bij inschrijving)

Ik schrijf € 50 – € 65 – € 175 – € 190 (omcirkelen wat past) (prijzen incl. BTW) over op rek. BE 91 1030 2335 8476 van Vriendenkring Eke Dorp vzw, Vossenholstraat 24, 9810 Nazareth

Inschrijving pas geldig na betaling waarborg/deelnameprijs (betaling geldt als bewijs)

Toewijs van de plaatsen gebeurt chronologisch naargelang de inschrijvingen